280

Studiedag Huurincasso: schuldenproblematiek in perspectief

Nog steeds telt Nederland meer dan één miljoen inwoners met een laag inkomen.  Voor een deel van deze groep geldt dat zij al meerdere jaren van een minimum inkomen moeten rondkomen. De economische groei van de afgelopen jaren is voor hen nog steeds niet merkbaar. Het risico van een huurachterstand is bij hun groot.

Woningcorporaties willen huisvesten en niet ontruimen, tenzij. Het aantal ontruimingen neemt de afgelopen jaren gelukkig af. Dat komt door allerlei initiatieven. Welke nieuwe initiatieven zijn er nodig om het aantal ontruimingen verder terug te dringen? Hoe kunnen we het gedrag van de huurder beïnvloeden?  Heeft het bestrijden van armoede wel zin? Is het wel het probleem van de corporatie?     

Wij wensen u een leerzame en inspirerende dag, met veel ruimte voor vragen en discussie.


De Studiedag is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl

09.00 uur    
Ontvangst deelnemers
 
09.30 uur 
Welkom
door dagvoorzitter Coen Braan, manager Ad Hoc Leegstandsbeheer

09.45 uur
Financiële administratie in een digitaal tijdperk
Gea Schonewillewetenschappelijk medewerker Nibud

Minstens 40 procent van de Nederlanders worstelt met de financiële administratie. Minstens 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met de digitalisering van de administratie. Hoe kunnen consumenten én organisaties hier beter mee omgaan? Wat zijn effectieve manieren om ervoor te zorgen dat meer mensen hun financiële administratie op orde houden? Wat is de rol van bedrijven en dienstverleners daarbij?

10.10 uur
Pilot Beschermingsbewind Gemeente Tilburg
Paul Rouwen, Kantonrechter, Team Civiel recht, Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Met de pilot, die loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018, maken Tilburg en de rechtbank Zeeland-West-Brabant werk van het plan uit het regeerakkoord om gemeenten adviesrecht te geven bij de gerechtelijke procedure rondom beschermingsbewind. De gemeente doet eerst een aanbod voor budgetbeheer, eventueel in combinatie met de gemeentelijke schuldhulpverlening of de inzet van vrijwilligers van de Thuisadministratie, voordat er een verzoek tot onderbewindstelling wordt ingediend. Dat is in vergelijking met beschermingsbewind voor de inwoner minder ingrijpend. Hij of zij behoudt regie en werkt met begeleiding aan het versterken van eigen financiële zelfredzaamheid.  

10.35 uur
Maak het makkelijk: op zoek naar manieren om huurachterstanden te beperken en te voorkomen
Jorien van der Laan, Senior onderzoeker lectoraat Armoede Interventies Hogeschool van Amsterdam

Tot in de jaren ’70 waren wetenschappers en beleidsmakers het er wel over eens: om onverstandig gedrag te veranderen moeten mensen bewust gemaakt worden van hun onverstandige gedrag en van informatie worden voorzien. Op die manier zouden we betere, rationele, keuzes maken. Maar ons gedrag blijkt niet zo rationeel als gedacht. Immers, zouden we dan niet allemaal een ideaal gewicht hebben, een financiële buffer op de bank hebben en nooit iets uitstellen? Deze ochtend legt Jorien van der Laan uit waarom mensen in armoede en/of met schulden extra ontvankelijk zijn voor denkfouten en onverstandig (financieel)gedrag. Doormiddel van voorbeelden van experimenten laat zij zien wat woningcorporaties kunnen doen om huurachterstanden zoveel mogelijk te beperken of zelfs te voorkomen.

11.00 uur
Pauze

11.30 uur
Over Knellende schuldwetgeving
Roeland van Geuns, lector Hogeschool van Amsterdam

In opdracht van de commissie SZW hebben externe onderzoekers onderzoek gedaan naar de juridische kant van schulden. Welke partijen zijn betrokken bij de aanpak van schulden? Wat is het tijdspad van de huidige schuldhulpverlening? De onderzoekers zetten ook op een rij welke tegenstrijdigheden en knelpunten er zitten in bestaande wet- en regelgeving en welke belemmeringen de uitvoering ondervindt. Schuldpreventie en nazorg vallen buiten het bestek van deze inventarisatie.

Binnen het thema schuldenproblematiek kijkt de commissie naar manieren om te voorkomen dat mensen in de schulden terechtkomen en naar wat verschillende organisaties binnen de rijksoverheid en gemeenten hiervoor meer kunnen doen dan nu. 
Roeland van Geuns is één van de opstellers van het rapport.
 

11.55 uur
Laaggeletterde debiteuren: Belang en rol van een onderbelicht probleem.
Martijn Keizer,
onderzoeker van consumentengedrag Rijksuniversiteit Groningen

In zijn bijdrage deelt Martijn Keizer de resultaten van recent onderzoek naar de leesvaardigheid van mensen met financiële problemen. Hij laat zien hoeveel debiteuren leesproblemen hebben, wat de impact van deze problemen op hun financiële gedrag is en hoe crediteuren hier effectiever mee om kunnen gaan.

12.15 uur
Lunchpauze

13.00 uur
Workshopronde, keuze uit:

Workshop 1 - VOL!!
Op het juiste moment op de juiste stoep. Ervaringen met Vroeg Eropaf en andere vroegsignaleringsprojecten.
Jan Siebols, initiatiefnemer van het project Landelijke Uitrol Vroegsignalering.

Workshop 2
Vooruitkijken bij vroegsignalering.
Koen Meeusen,
oprichter NeurOp

Workshop 3
"Blockchains, Smart Contracts en de toekomst. Wat is het en wat zijn de gevolgen voor mij?"
Thomas Kemmere,
Blockchain trainer / ICT advisor


14.15 uur    
Ontruiming door de bril van de huurder
Marcello van den Akker

Veel van de problemen waar personen met verward gedrag mee kampen, heeft hij aan den lijve ondervonden. Dat negatieve verleden zet Marcello nu in om iets positiefs te betekenen voor anderen. Hij vertelt hoe het zo ver heeft kunnen komen , wat de ommekeer was en wat hem uiteindelijk heeft geholpen .

14.35 uur
Theepauze

14.55 uur
Armoede niet mijn probleem! Of wel?

Lagerhuispaneldebat m.m.v.:
-    Elly Dalmolen - Afdelingshoofd Groningse Kredietbank
-    Paul Otter - Gerechtsdeurwaarder
-    Henk Abbes - Foeniks Beschermingsbewind
-    Henk Heinhuis - Manager Incasso Eigen Haard
-    Martine Klaucke - Manager Wonen Centrada

15.40 uur
Outside - Incasso
Marcel Arends
, ervaren CFO; partner van Nijenrode en Saxion; enthousiast spreker

'De klant is koning', wie kent deze uitspraak niet? Veel bedrijven – ook woningcorporaties - roepen het, maar we maken de belofte lang niet allemaal waar. In de praktijk zijn we met name gefocust op rendement, groei en innovatie. Zonde, want door je goed in te leven in je klanten en hen écht centraal te stellen, bereik je betere resultaten. Wat weten we eigenlijk van de klant. Waarom is er een huurachterstand? Is het mogelijk om klanten met betalingsachterstanden te typeren? Is er een op maat service voorhanden bij jouw organisatie? Is incasso een probleem van het bedrijf of een probleem van de klant? Zoals we vandaag vaker hebben kunnen horen zijn schulden één van de grootste verborgen problemen van particulieren in Nederland. Het instrumentarium verandert afhankelijk van de probleemdefinitie en het perspectief dat je kiest.

Marcel Arends neemt u langs het perspectief van een klant en zijn klantreis, een Persona en een maatschappelijk betrokken medewerker van een bedrijf. We gaan de aanpak van incasso in een nieuw daglicht zetten.

16.00 uur    
Einde bijeenkomst met een hapje & drankje


De Studiedag is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl

 

Workshop 1 - VOL!!
Op het juiste moment op de juiste stoep. Ervaringen met Vroeg Eropaf en andere vroegsignaleringsprojecten.
Jan Siebols
, initiatiefnemer van het project Landelijke Uitrol Vroegsignalering.

In deze workshop wordt ingegaan op de redenen waarom de gemeente Amsterdam in 2009 het project Vroeg Eropaf heeft opgestart en welke resultaten dit project heeft opgeleverd. De afgelopen 2 jaar zijn inmiddels circa 50 vroegsignaleringsprojecten in andere gemeenten opgestart.
Vroegsignalering wordt opgenomen in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Dit zal andere gemeenten stimuleren om ook vroegsignalering te organiseren.
Het streven bij vroegsignalering is om  - binnen de privacybegrenzingen - op het juiste moment op de juiste stoep te staan.


Workshop 2
Vooruitkijken bij vroegsignalering.
Koen Meeusen, oprichter NeurOp

Enkele maanden tijdwinst bij vroegsignalering is mogelijk door het gebruik van kunstmatige intelligentie. Waar in de huidige situatie achteraf wordt vastgesteld dat ergens sprake is van een problematische situatie, is het met kunstmatige intelligentie mogelijk dat vooraf al te voorspellen. Dat biedt de mogelijkheid er eerder bij te zijn, waardoor de huurder nog aanspreekbaar is en er nog tijd is om oplossingen te realiseren. Hoe beter de vroegsignalering, hoe lager de gemiddelde huurschuld en hoe lager het aantal uitzettingen zal zijn. Koen Meeusen neemt u mee in de innovatieve wereld van kunstmatige intelligentie. Hij legt uit wat er nodig is om een dergelijke voorspelling te realiseren, hoe de benodigde data zich verhouden tot de wet bescherming persoonsgegevens en hoe voorspellende uitkomsten van een dergelijk model gebruikt kunnen worden in de praktijk.


Workshop 3
"Blockchains, Smart Contracts en de toekomst. Wat is het en wat zijn de gevolgen voor mij?"
Thomas Kemmere, Blockchain trainer / ICT advisor

Deze workshop introduceert het fenomeen blockchain. In het nieuws lees je regelmatig over Blockchain, Crypto-currencies en Smart Contracts. Maar wat is dat precies? Wat hebben ze met elkaar te maken? Is het waardevol? Of is het slechts een hype? In deze workshop wordt het begrijpelijk gepresenteerd.
We gaan in op de vraag waar de blockchain vandaan komt, hoe blockchains werken (technische voorkennis is niet vereist), we kijken naar de eigenschappen en voor en nadelen van blockchain. We gaan in op open en gesloten vormen van blockchain en Smart Contracts. Daarna volgen een aantal use cases, waar we ook de link met huurincasso leggen en tot slot is er ruimte voor vragen en antwoorden.

Datum & locatie
Dinsdag 30 oktober 2018, De Observant, Amersfoort
Wij ontvangen u graag vanaf 09.00 uur. Het zaalprogramma start om 09.30 uur en eindigt rond 16.00 uur met een hapje en een drankje. 

Bereikbaarheid
De Observant is gelegen in hartje Amersfoort en zeer goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. 
De Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort

Deelnamekosten
€ 445 per persoon, exclusief 21% BTW en inclusief koffie/thee en lunch.
Bij meerdere deelnemers van dezelfde organisatie zijn de kosten voor deelnemer 2 en alle volgende deelnemers € 400 per persoon. Deze prijs is ook exclusief 21% BTW en inclusief koffie/thee en lunch.

Mocht u met collega's komen, dan vragen wij u zich apart aan te melden. Wij houden van elke corporatie in de gaten wie zich aanmeldt en verrekenen de korting op de factuur.

Doelgroep
Managers Wonen, beleidsmedewerkers en medewerkers die contact hebben met huurders met schuldenproblematiek; bijvoorbeeld woonconsulenten en wijkconsulenten.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

PE-punten
Voor deze bijeenkomst gelden 5 PE-punten.
Meer weten over PE-punten?

Annuleren
Zie Algemene voorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCongressen 

Organisatie & inlichtingen
De organisatie is in handen van:
Nestas communicatie
Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nl


De Studiedag is een gezamenlijk initiatief van Henk Dijk en Nestas communicatie / CorporatieCongressen.nl 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Bijeenkomsten

Home

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

Cedeo & CRKBO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Jool Hulstraat 1
1327 HB Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecongressen.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Jool Hulstraat 1   -   1327 HB Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecongressen.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Login